project:the_twitter_parliament

Media Manager

project:denkmalführer.jpg is not a valid file name for DokuWiki - skipped
project:öv-check.png is not a valid file name for DokuWiki - skipped
project:öv-check2.png is not a valid file name for DokuWiki - skipped
project:stimmenzähler_listen.png is not a valid file name for DokuWiki - skipped
project:stimmenzähler.png is not a valid file name for DokuWiki - skipped
project:zürich_mood_index_klein.jpg is not a valid file name for DokuWiki - skipped
  Date:
  2014/05/23 21:16
  Filename:
  application_flow.jpg
  Caption:
  ASCIIø;mxV4xV4xV4xV4`Ԙè¹ ÿÿ°5„ýýCALGDFD06Cur.GDFI02CML018001001509002901090502010D010D010D090Dïë&TUNAÐäûg.ijˆéfÿÿ­yÅÿÿGM@íÿÿÿVÿÿ«ÏFLFLSVN# ®Ðäûû ‡ A ïÿ)"($ @%‹ÿÿ 8JKJK„¢.q‡Â B…äÞg hûg.ijˆéfÿÿ­yÅÿÿGM@íÿÿÿVÿÿ«ÏJKJKqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqU™ ™ qfqfqfqfqfqUqUqUqUqUqUqUqUqU™ ‚™ ™ ™ ™ ™ ™ qfqfqf™ ™ ™ qfqfqfqfqf™ ™ ™ ™ ™ qfqfqf™ ‚™ ‚™ ‚™ ™ qfJKJKÎfJn=sþÿh,ÂgìÿÛgÂgìÿÛgÂgìÿÛgÂgìÿÛg)AFAFAFAFSGD`AFAFÞ°ô€ X ¤xR¼)Þ)Þss\&ºÆ³6n……‡‰‹ÎŠFߛWðÞ¼š‘»44I @Êáò
  Format:
  JPEG
  Size:
  2MB
  Width:
  3264
  Height:
  2448
  Camera:
  SAMSUNG GT-I9300
  References for:
  Nothing was found.
  • project/the_twitter_parliament.txt
  • Last modified: 2015/09/05 14:39
  • by kohlera